Hội nghị Cao su năm 2018 Trung Quốc

123123

Trên 28 tháng 3, Trung Quốc Hội nghị Cao su năm 2018 được tổ chức tại Shangri-La Hotel, Thanh Đảo. Hơn 1000 các chuyên gia từ hơn 20 quốc gia tham dự hội nghị để theo đuổi sự phát triển của ngành công nghiệp.post time: Mar-28-2018