2018 จีนประชุมยาง

123123

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2018 จีนประชุมยางถูกจัดขึ้นในโรงแรม Shangri-La Hotel, ชิงเต่า มากกว่า 1000 ผู้เชี่ยวชาญจากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมโพสต์ มี.ค. 28-2018