කම්බි braided ද්රාව හෝස් (ඩින් පාද 853 2SN) - චීනය Tianma

කම්බි braided ද්රාව හෝස් (ඩින් පාද 853 2SN)

කෙටි විස්තරය:

ඉදිකිරීම් මෙම හෝස් පිළිබඳ අභ්යන්තර නල සමන්විත  තෙල්-ඔරොත්තු කෘතිම රබර්, කම්බි ෙගත්තම් දෙකක් ආරකෂාවට, හා තෙල් හා කාලගුණ-ප්රතිරෝධී කෘතිම රබර් ආවරණය.

අයදුම්පත් :  හයිෙඩෝලික් ආදිය glycols, ඛනිජ තෙල් වර්ග, ඉන්ධන, ලිහිසි තෙල්, ඉමල්ෂන්, හයිඩ්රොකාබන, ලෙස

වැඩ උෂ්ණත්වය : + 100 ℃ දක්වා ℃ -40 සිට


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

විමර්ශන පිරිවිතර ඩින් පාද 853 2SN

Norminal දැරූ

 විශාලත්වය 

ඇතුළත
විෂ්කම්භය

ආරකෂාවට කට අධික විෂ්කම්භය

පිටත
විෂ්කම්භය

වැඩ පීඩන

සාක්ෂි
පීඩනය

පැළී
පීඩනය

Min.Bend අරය

සිරුරේ බර

මි.මී.

අඟල්

විනාඩි

උපරිම

විනාඩි

උපරිම

උපරිම

MPa

වර්ග අඟලකට

MPa

වර්ග අඟලකට

MPa

වර්ග අඟලකට

මි.මී.

kg / m

5

3/16

4.9

5.4

10.6

11.6

14.1

41.5

6020

83

12035

165

23930

90

0.32

6

1/4

6.4

7.0

12.1

13.3

15.7

40

5800

80

11600

160

23200

100

0,36

8

5/16

7.9

8.5

13.7

14.9

17.3

35

5075

70

10150

140

20300

115

0.45

10

3/8

9.5

10.1

16.1

17.3

19.7

33

4785

66

9570

132

19140

130

0,54

12

1/2

12.7

13.5

19.0

20.6

23.0

27.5

3990

55

7975

110

15950

180

0,68

16

5/8

15.8

16.7

22.2

23.8

26.2

25

3625

50

7250

100

14500

200

0.8

19

3/4

18.8

19.8

26.2

27.8

30.1

21.5

3120

43

6235

85

12325

240

0,94

25

1

25.4

26.4

34.1

35.7

38.9

16.5

2390

32.5

4710

65

9425

300

1.35

31

1-1 / 4

31.8

33,0

43.3

45,7

49.5

12.5

1810

25

3625

50

7250

420

2.15

38

1-1 / 2

38.1

39.3

49,6

52,0

55,9

9

1305

18

2610

36

5220

500

2,65

51

2

50.6

52,0

62.3

64,7

68.6

8

1160

16

2320

32

4640

630

3.42


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ: