အဆိုပါ 2018 တရုတ်ရော်ဘာညီလာခံ

123123

မတ်လ 28 ရက်နေ့တွင် 2018 တရုတ်ရော်ဘာညီလာခံ Shangri-la ဟိုတယ်, Qingdao ကျင်းပခဲ့သည်။ 20 ကျော်တိုင်းပြည်များမှကျော်သည် 1000 ပညာရှင်များစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုညှဉျးဆဲဖို့ကွန်ဖရတက်ရောက်ခဲ့သည်။အချိန် post: မတ်လ-28-2018