2018 چین کنفرانس لاستیک

123123

در مارس 28، 2018 چین کنفرانس لاستیکی در شانگری لا هتل، چینگدائو برگزار شد. بیشتر از 1000 حرفه ای از بیش از 20 کشور در این کنفرانس شرکت به دنبال توسعه این صنعت است.زمان ارسال: مار-28-2018